De fases

Wat is het incassotraject?

Incasseren, ook wel het incassotraject bestaat uit drie fases. De minnelijke fase is de eerst fase en de gerechtelijke fase is de tweede en de laatste fase is de executoriale fase. We hopen natuurlijk altijd dat de vordering wordt geïnd in de minnelijke fase want hier is nog geen rechter aan te pas gekomen. Wanneer de debiteur toch niet betaalt in de eerste fase dan is het een optie om het gerechtelijke traject te starten of om een debiteurenbezoek te doen.

De minnelijke fase

In onze minnelijke incassotraject gaan we op verschillende manieren contact proberen te krijgen met uw debiteur. Denk hierbij aan post, e-mail, sms, telefonie, sociale media en debiteurenbezoeken.

De gerechtelijke fase

Wanneer het openstaande bedrag niet binnen de minnelijke fase kan worden geïncasseerd, is het een optie om een gerechtelijke fase te starten. Voor dat wij een gerechtelijke traject starten vragen wij eerst of onze opdrachtgever dat ook wilt. Geeft de opdrachtgever daarvoor toestemming dan starten wij een gerechtelijke traject. Wordt er een  gerechtelijke traject op gestart  dan begint het traject met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Als de dagvaarding is uitgebracht dan gaat het heel proces bij de rechtbank lopen en wat uitmondt in een gerechtelijke vonnis.

De executoriale fase

Dit is de laatste fase van het heel trajecten. Na dat het vonnis is uitgesproken door de rechter gaat de gerechtsdeurwaarder het vonnis beteken bij de debiteur.  Als dat is gebeurd dan gaat de gerechtsdeurwaarder als dat mogelijk is beslag leggen op een roerende of onroerende zaak, een bankrekeningen, loon, aandelen enzovoort.

Neem direct contact op

14 + 6 =