Wordt er in de minnelijke fase niet betaald dan kan de schuldeiser ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten.