Gerechtsdeurwaarder inschakelen?

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. Daarnaast heeft hij ook meestal een eigen incassopraktijk. Als hij zijn ambtelijke taken uitvoert dan is hij vooral bezig om bedrijven en particulier te dagvaarden en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer te brengen.