Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder inschakelen?

Je hebt bij een incassoprocedure drie fases. De eerst fase is de minnelijke fase, de tweede fase is de gerechtelijke fase en de laatste fase is de executoriale fase. Wanneer het openstaande bedrag niet binnen de minnelijke fase kan worden geïncasseerd, is het een optie om een gerechtelijke fase te starten. We vragen eerst aan de opdrachtgever of hij dat ook wilt. Geeft de opdrachtgever hiervoor toestemming dan starten wij een gerechtelijke traject.

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. Daarnaast heeft hij ook meestal een eigen incassopraktijk. Als hij zijn ambtelijke taken uitvoert dan is hij vooral bezig om bedrijven en particulier te dagvaarden en gerechtelijke vonnissen te betekenen en ten uitvoer te brengen.

Taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder

Als Incassobond een dossier doorstuurt naar de gerechtsdeurwaarder dan gaat hij als eerst een dagvaarding opstellen en het uitbrengen van een dagvaarding. De kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt worden door de eiser betaalt, maar kunnen verhaald worden op de gedaagde. Als de vonnis is uitgesproken door de rechter dan gaat de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen bij de gedaagde. Daarnaast zorgt de gerechtsdeurwaarder ervoor dat het vonnis wordt uitgevoerd: wordt dat niet meteen naar het vonnis gedaan, dan kan de gerechtsdeurwaarder executoriaal beslag leggen.

Neem direct contact op

9 + 1 =