In de minnelijke fase proberen wij via brieven en telefoongesprekken ervoor te zorgen dat uw debiteur gaat betalen.