Wanbetalers

Een niet-betaler is een wanbetaler. Maar wanneer is iemand een slechte betaler? Iemand die de betalingsafspraken niet nakomt omdat hij het niet kan betalen of het expres doet en geen regeling wilt treffen?